Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Lịch thi

Lịch thi ngày 11 tháng 12 năm 2019

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO
KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Địa điểm thi: Tầng 4-5, Nhà A0
Ngày thi: 11/12/2019

TT Thời gian Nội dung
1 7h15 Thí sinh gửi đồ
2 7h30 Kiểm tra an ninh vào khu vực thi và phòng thi
3 7h40 Tập huấn hướng dẫn thí sinh thi
4 7h50 Phát hiếu tài khoản
5 Từ 8h00 đến 11h00 Làm bài thi

HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH