Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Văn bản

Nội quy phòng thi

Thí sinh (TS) phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham dự kỳ thi. TS đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

1. Thí sinh (TS) phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham dự kỳ thi. TS đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực trước khi vào phòng thi.
3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi.
4. Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi.
5. Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi CBCT cho phép; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của CBCT.
6. Đọc kĩ và làm bài thi theo đúng hướng dẫn với từng phần thi.
7. Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy vi tính hay những bất thường khác cần phải báo ngay cho CBCT.
8. Không được thoát ra khỏi tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình làm bài thi hoặc tái khởi động lại màn hình, máy vi tính, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào.
9. Không sử dụng bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi cài đặt trên máy tính trong thời gian thi, kể cả để làm nháp bài thi.
10. Không sao chép câu hỏi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào.
11. Khi hết thời gian làm bài, tất cả TS thực hiện các thao tác tiếp theo dưới sự hướng dẫn của CBCT.
12. Trước khi ra khỏi phòng thi, TS phải nộp lại phiếu tài khoản, giấy nháp, ký xác nhận nộp bài.

Hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
Trường Đại học Vinh