Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Văn bản

Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh Khung NLNN dùng cho Viêt Nam tai Trường ĐH Vinh

Thí sinh nạp đơn có dán ảnh kèm theo 01 bản sao CMND/TCC/HC có công chứng và 01 ảnh 4x6 (mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh

Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh Khung NLNN dùng cho Viêt Nam tai Trường ĐH Vinh  tải về tại đây