Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Văn bản

Một số lưu ý với thí sinh trong quá trình làm bài

Thí sinh (TS) sử dụng PTK được phát để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện làm bài thi trên máy. Trong trường hợp không đăng nhập được, TS cần báo ngay với CBCT để xử lý

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

ĐỐI VỚI THÍ SINH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÀI

  • Thí sinh (TS) sử dụng PTK được phát để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện làm bài thi trên máy. Trong trường hợp không đăng nhập được, TS cần báo ngay với CBCT để xử lý.
  • Sau khi đăng nhập, TS cần kiểm tra tình trạng hoạt động của microphone và tai nghe (thực hiện theo hướng dẫn trên máy tính), bàn phím, chuột. Nếu có vấn đề cần báo ngay cho CBCT để xử lý.
  • Thời gian làm bài của từng kỹ năng (nghe, đọc, viết, nói) là riêng biệt, nếu thí sinh làm xong trước thời gian quy định của từng kỹ năng thì thời gian thừa sẽ không được cộng thêm vào các kỹ năng tiếp theo, do đó TS cần tính toán hợp lý và tận dụng thời gian triệt để để hoàn thành tất cả các câu hỏi trong từng phần thi.
  • TS phải làm lần lượt từng kỹ năng, hết kỹ năng nghe mới đến kỹ năng đọc, viết và nói.
  • TS được tự do thay đổi phương án lựa chọn (với các câu hỏi lựa chọn) trong thời gian làm bài của từng phần thi.
  • Trong quá trình làm bài, nếu có bất thường thí sinh cần báo cáo ngay với CBCT để được xử lý kịp thời.
  • Nếu máy tính TS đang làm xảy ra sự cố không thể tiếp tục làm trên máy đó và CBCT bố trí TS chuyển sang máy khác, các TS yên tâm làm bài vì máy tính đã ghi nhận thời điểm TS dừng làm bài do sự cố và tính tiếp thời gian khi kích hoạt lại tài khoản để TS tiếp tục làm bài.
  • TS tuyệt đối không được tắt trình duyệt làm bài thi, không tắt máy tính sau khi đã hoàn thành bài thi; tuyệt đối không được mở và chơi các trò chơi có sẵn trên máy tính khi đã làm xong bài thi.
Lưu ý:
         + Trong khung thời gian quy định của từng kỹ năng, TS có thể quay lại từng phần (part) để xem lại các câu trả lời của mình.
         + Khi đã chuyển sang kỹ năng khác, TS không thể quay lại các kỹ năng đã kết thúc trước đó để sửa chữa hoặc làm lại, chẳng hạn bằng cách đăng nhập lại từ đầu hoặc bằng bất cứ cách nào.
         + TS tuyệt đối không được ấn bất kỳ một phím nào trên bàn phím hoặc kích chuột vào màn hình máy vi tính trong PHẦN THI NÓI.


Xem chi tiết tại đây