Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Định dạng đề thi

QĐ Ban hành định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 3 đến bậc 5 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN)

QĐ Ban hành định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 2 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Đề thi minh họa bậc 2 dành cho người lớn (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN) và Đề thi minh họa bậc 3 đến bậc 5 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN)

QĐ Ban hành định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 3 đến bậc 5 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Xem chi tiết tại đây

QĐ Ban hành định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 2 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Xem chi tiết tại đây

Đề thi minh họa bậc 2 dành cho người lớn (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Xem chi tiết tại đây

Đề thi minh họa bậc 3 đến bậc 5 (Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Xem chi tiết tại đây