Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Tin tức

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 11,12/4/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về phòng chống dịch bệnh. Trường Đại học Vinh thông báo:
1. Hoãn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 11,12/04/2020 tại Trường Đại học Vinh.
2. Lịch thi mới dự kiến tổ chức vào ngày 16, 17/5/2020
3. Trường Đại học Vinh tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) trước ngày 08/5/2020.
Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật các thông báo và thông tin liên quan đến kỳ thi qua trang thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ  của Trường Đại học vinh qua địa chỉ: http://dgnlnn.vinhuni.edu.vn.
Liên hệ điện thoại tổng đài: 0238.3855452, số máy lẻ 398; Di động: 0904395625. Email: dgnlnn@vinhuni.edu.vn.
 
Trân trọng!