Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Văn bản

Các văn bản về đăng ký thi, phúc khảo và xác nhận điểm

Dưới đây là các mẫu văn bản về đăng ký thi, phúc khảo và xác điểm

1.   PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM. Tải về tại đây

2. ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI. Tải về tại đây

3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ. Tải về tại đây